Om oss

Välkomna till oss i förskoleklass rosa!

Vilka är vi?
Vi är en av två förskoleklasser på Steningehöjdens skola. I klassen är det 20 underbara elever och 2 glada pedagoger – Ida och Åsa.
Vi är en skola som funnits i snart 4 år och ligger i Steningehöjden mellan Sigtuna och Märsta.

Vårat syfte med bloggen:

Vår tanke med bloggen är att den ska synliggöra det vi arbetar med i skolan, i vårt klassrum och i skolans närmiljö. Bloggen hjälper oss att visa och tydliggöra vårt arbete för eleverna, lärare och för föräldrar.
Bloggen blir som en informationskälla för föräldrar där vi lärare nu till en början, lägger upp veckobrev, fotografier, filmer, delar av våra aktiviteter och annan viktig information.

Bloggen ska dessutom fungera som en lärplattform. Här hittar eleven bokstavsövningar och bokstavssånger. Lärandet behöver inte ta slut bara för att skoldagen är över!

Vi har döpt vår blogg till höjdarna11 för att vi är höjdarna och eleverna är födda 11.  Med detta namn på bloggen kan den följa med upp i årskurserna.

Vår pedagogiska koppling
I Lgr11 står det att: ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” vi tror att denna blogg är ett sätt att nå målet.

Upphovsrätt:
Alla bilder och filmer på bloggen är våra egna. Om vi skulle använda någon annans bilder frågar vi om tillåtelse. Vi är medvetna om Creative Commons-material.

Alla som medverkar i våra filmer/bilder har givit sin tillåtelse till publicering.

Varför borde vi få pris?
Vi borde få pris för att vi har ett långsiktigt tänk med vår blogg. Vi använder bloggen som en informationskanal men också som en dokumentation och återkoppling på det vi faktiskt gör. Eleverna publicerar arbeten och använder bloggen aktivt hemma. De lyssnar på våra bokstavssånger, spårar bokstäver och föräldrarna kommenterar värdegrundsuppdrag som utförts hemma. Vi har en levande blogg!

Vad har vi lärt oss:
Vi har redan lärt oss massor på bloggandet – dels är det ena sidan som handlar om att bygga upp bloggen så den blir attraktiv, snygg och lättanvänd – och sedan är det andra sidan som handlar om att få bloggen levande och att vad för information och hur ska vi skriva information så att man når ut?

Välkomna att hänga med!